2632092518 6972516955 Νεοχώρι, Μεσολόγγι baniasmetal@gmail.com